ویروس های کامپیوتر

از شر ویروس های کامپیوترت خلاص شو

میدونی اگه سیستمت ویروس بشه چه اتفاقی ممکنه برای اطاعات مهم و یا عکس های شخصیت بیوفته؟ بهتر نیست با یک بار خرید یک آنتی ویروس مطمئن تا یک سال شب ها راحت بخوابی؟